“Pilypo taurė-2014″ regata

2014-05-05


“Pilypo taurė-2014″ regata

gegužės 9-11

“Pilypo taurė-2014″ regata, nuostatai

 

Pilypo taurė- 2014” regata
Regata vykdoma Kuršių mariose 2014 m. gegužės 9-11 dienomis.

Regatą vykdo Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės”, Nacionalinė buriavimo akademija, Lietuvos vį. vidaus vandens kelių direkcija

1. Taisyklės:

Regata vykdoma pagal:

* 1.1. ISAF 2013-2016m. RRS.

* 1.2. Šiuos nuostatus.

* 1.3. Varžybų instrukciją.

2. Reklama:

Reklama apribojama kategorija C. Reklamos nešimas privalomas

3. Paraiškos, leidžiamos jachtų klasėms:

3.1 Regata atvira, joje gali dalyvauti jachtos, kurių plaukimo kategorija yra IV ir aukštesnė. Jachta turi turėti galiojantį „Laivo bilietą”, galiojantį techninės apžiūros taloną, o kapitonas turi turėti vairininko arba jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią plaukiojimo rajoną.

3.2 Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti registruotos lkrt.lt

nuo 2014- 05 -05 iki 2014- 05 -08 d. Paraiškose būtina nurodyti jachtos pavadinimą ir įgulos narių skaičių. Siunčiant registracija nurodant jachtos pavadinima el.žinutės temoje.Vardinės paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui Minijos jachtklube 2014.05 09 d. nuo 09.00 iki 22 val.(alternatyvi vardinių paraiškų pateikimo vieta Nidoje kapitonate spalio 10 d, 8.00-10.00   ) Vardinę paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo įgaliotas atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”.

3.3 Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos numerius ant bortų ir burių.

3.4 Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.

4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos:

4.1. Starto mokestis: 100 lt. nuo startuojančios jachtos ir po 20 lt nuo kiekvieno regatoje dalyvaujančios komandos nario , sumokama registruojant vardinę paraišką.

Vaikams iki 12 m nemokamai
nuo 12 iki 19 m (moksleiviai studentai) puse kainos.
asmenims perkopusiems 70 puse kainos
4.2. Priėmimo sąlygos: regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.

4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai.

4.4. Minijos Jachtklubas prisiima jachtos švartavimosi uoste išlaidas nuo 08.05 iki 11.05 dienos, švartuojamasi atsižvelgiant į jachtklubo budinčio nurodymus, sąvivaliavimas gręsia diskvalifikacija.

4.5. Nemokamas bevielis internetas

4.6. Kitos išlaidos skaičiuojamos remiantis jachtklube patvirtintais paslaugų įkainiais,

5. Varžybų programa:

2014-05-09

atvykimo diena, registracija į varžybas nuo 9,00 iki 22.00 val.

05.10

09.00 varžybų atidarymas

9.30 kapitonų pasitarimas

10.55 Pirmojo starto procedūros pradžia

Planuojami trys plaukimai,

Paskutinio starto procedūros pradžia ne vėliau kaip 17.55

2014-05-11

9.45 kapitonų pasitarimas

10.25 galima starto procedūros pradžia jei nebuvo įvykdytas planuotas plaukimų kiekis.

13.00 apdovanojimai ir varžybų uždarymas Nidoje .

 

6. Matavimo procedūra, jachtos balas, jachtų grupės:

Jachtos lenktynių balas skaičiuojamas pagal orc club ir rescore formules, Varžybose dalyvaujančios jachtos skirstomos į šias grupes grupes: I grupė – jachtos orc.club balas iki 645, II grupė orc club – jachtos balas virš 645, tinka tik galiojantis orc club 2014 sertifikatas.

folkbotų grupė- mono klasė, Albin Vegų grupė – mono klasė,

Klubinė grupė iki 1.08 ir virš. Rescore balas po varžybų instrukcijos paskelbimo nekeičiamas. Rescore balas nustatomas remiantis www.rescore.org duombaze taip pat teisėjų sprendimu nesant jachtos balo duombazėje.  Nustatytas Rescore balas nėra pagrindas teikti apeliaciją rezultatų atitaisymui.

7. Varžybų instrukcijos paskelbimas:

Varžybų instrukcija bus paskelbta iki 2014-05-10 9:00 val. Minijos jachtklubo skelbimų lentoje taip pat tinklapiuose www.tojana.lt ir lkrt.lt, taip pat nusiųsta kiekvienos užiregistravusios jachtos vadui nurodytu email.

8. Varžybų taisyklių pakeitimai:

BVT ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia BVT, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.

Sprendžiant konfliktus BVT taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškajam tekstui.

Galioja raštu ir žodiškai  paskelbti varžybų taisyklių pakeitimai informavus regatos dalyvius skelbimų lentoje ar radio ryšiu, kanalas nurodytas instrukcijoje.

9. Regatos vykdymo vieta:

9.1. Regatos bazavimosi vieta yra Minijos jachtklubas Nidos uostas

9.2. Varžybų vykdymo zona yra Kuršių marios.

10. Varžybų distancija

Distancija skelbiama varžybų instrukcijojoje numatyta tvarka.

Plaukimo distanciją sudaro trumpi plaukimai prieš vėja ir pavėjui, tarp distancijos ženklų, kaip nurodyta varžybų instrukcijoje

11. Skaičiavimo sistema

Varžybos yra handikapinės.skaičiavimo sistemos orc.club ir rescore

monotipai albin vegos ir folkbotai

Skaičiavimo sistema linijinė.

Varžybos laikomos įvykusiomis jei įvyko bent vienas plaukimas

Taikoma time on time orc skaiciavimo sistema

Rescore sistema,

12. Prizai:

Jachtos-nugalėtojos kiekvienoje orc grupėje ir rescore grupėse apdovanojamos regatos diplomais ir medaliais

Jachta-nugalėtoja pagal perskaičiuotą laiką orc .club bendroje įskaitoje. apdovanojama regatos prizu , pereinamąja “Pilypo” taure

Jachta-nugalėtoja pagal perskaičiuotą laiką rescore bendroje įskaitoje. apdovanojama regatos prizu , pereinamąja  taure

Jachtos dalyvės apdovanojamos regatos diplomais

Galimi ir kiti apdovanojimai apie kuriuos reg. organizatoriai turi būti informuoti iki regatos starto.

13. Atsisakymas atsakomybės:

Regatos sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.

14. Protesto mokestis 50 lt:

protestas svarstomas pateikus protesto reikalavimus atitinkamčius dokumentus per valandą po paskutinės jachtos finišo Nidos kapitonate.

15. Specialioji nuostata:

siekiant populiarinti buriavimo sportą ir buriavimą , kaip gyvenimo būdą, organizatoriai pasilieka teisę, į kiekvieną regatoje dalyvaujančią įgulą įjungti regatos organizatorių pasiūlytą narį (rėmėjas, spaudos atstovas ar šiaip labai norintis buriuot). Jachta nevykdanti šios nuostatos gauna instrukcijoje nurodyta nuobaudą,

 

Tvirtinu:
org,.kom.pirmininkas
Darius Gerasimavičius-Bitlas

2014-05-05


KOMENTARAI
KOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E