„Rudeninė Baltija” įvyks Spalio 1-2 dienomis: Nuostatai, Instrukcija

2011-09-25


Šių m. Spalio 1-2 dienomis Baltijos jūroje vyks tradicinė Rudeninės Baltijos regata.
Regatos maršrutas: Klaipėda-Liepoja, Liepoja-Klaipėda.
Startuoja dvi grupės (sportinė ORC ir klubinė).
Liepojoje numatomas sustojimas, apdovanojimai, plovo ir barščių ragavimas, šildantis gėrimas.
Tikimės, kad rudeniniai orai mus palepins paskutinėje regatoje Baltijos jūroje.
Kviečiame visus registruotis el. p. info@vejas.eu.


TVIRTINU: Klaipėdos m Sporto klubo
„Ostmarina" Komandoras
Osvaldas Kudzevičius

2011 m. rugsėjis 24 d.


Regatos Rudeninės Baltijos taurei laimėti
NUOSTATAI


1.Tikslas ir uždaviniai

1.1.Ugdyti ir populiarinti kreiserinį buriavimą Lietuvoje;
1.2.Išsiaiškinti pajėgiausius kreiserinių jachtų buriuotojus;
1.3.Tobulinti buriuotojų sportinį ir navigacinį meistriškumą;

2.Dokumentai, kuriais vadovaujantis vykdoma regata

2.1.Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės (ISAF Racing Rules of Sailing 2009-2012);
2.2.Kreiserinių lenktynių taisyklės - 2001 ir jų pakeitimai;
2.3.Tarptautinės kreiserinių jachtų apmatavimo taisyklės (ORC Club.);
2.4.Šie nuostatai ir regatos instrukcija .

3.Regatos vieta ir laikas

3.1.Regata vykdoma Baltijos jūroje 2011 m. spalio 02-03 dienomis. Startas Klaipėda (ties Kruiziniu Laivu Terminalu)- priėmimo boja(dešiniu bortu) Butingės terminalo buksyras(dešiniu) - finišas Liepoja (tarp Pietinio molo ir saugumo bojos) ir Antras startas Liepoja (tarp Pietinio molo ir saugumo bojos) - Butingės terminalo buksyras (kairiu)- Klaipėdos priėmimo boja (kairiu)- finišas Klaipėda (ties Kruiziniu Laivu Terminalu arba Klaipėdos jūros vartai tarp Šiaurinės raudonos ir geltonos dešiniu). Klubinė grupė be priėmomo bojos, finišas tarp Šiaurinės raudonos ir geltonos dešiniu.

4.Vadovavimas regatai

4.1.Regatą organizuoja ir vykdo Sporto klubas „Ostmarina" bei jo patvirtinta teisėjų kolegija.
4.2.Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu. Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.

5.Reikalavimai regatos dalyviams

5.1.Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai bei užsienio svečiai.
5.2.Jachtos vadas privalo turėti ne žemesnę, kaip I-os eilės vairininko kvalifikaciją.
5.3.Visi jachtų įgulų nariai privalo mokėti plaukti.
5.4.Dalyviai būdami krante, jachtose ar distancijoje turi elgtis kultūringai, laikytis sportinės etikos. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš regatos, jos rezultatas anuliuojamas. Teisę priimti tokį sprendimą turi teisėjų kolegija.
5.5 Regatoje dalyvaujančiu jachtų ilgis ne gali būti mažesnis kaip 7,5m.
5.6 Kiekviena jachta privalo turėti:
- galiojantį laivo bilietą,
- galiojantį laivo techninės būkles įdėklą,
- ORC matavimo liudijimą

6.Regatos programa

6.1. 2010 m. spalio 02 d.
0730 - 0845 val. Regatoje dalyvaujančių jachtų dalyvių dokumentų patikrinimas.
0845 val. teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.
1030 val. regatos startas.
6.2.Regatos distancija pagal generalinį kursą ilgis apie 100 jūrmylių. Ši regata priskiriama IV kategorijai ir privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukimo reikalavimų.
6.3.Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas bei aptarnaujančių laivų skaičių ir galimybes, teisėjų kolegija regatos maršrutą gali pakeisti arba sutrumpinti.

7.Regatos įskaita. Nugalėtojų nustatymas

7.1.Regatoje dalyvaujančios jachtos startuoja viena grupe, jei startuoja nedaug jachtų.
7.2.Regata yra handikapinė. Lenktynėse jachtos užimta vieta nustatoma ORC Club (Performance Line) formulės pagalba, naudojant distancijos ilgį ir distancijoje sugaištą laiką.
7.3.Jachta užėmusi I vietą ORC grupėje apdovanojama pereinamu, (jei prizas laimėtas tris kartus iš eilės to pačio laivo ir Kapitono, prizas atitenka laivo Kapitonui visam laikui) Rudeninės Baltijos prizu.
7.4.Jachtos etapuose ir grupėse pagal perskaičiuotą laiką užėmusios I-III vietas, apdovanojamos diplomais.
7.5. Jachtos ekipažai po dviejų etapų taškų sumos laimėjusios I-III vietas, apdovanojami vardiniais diplomais.
7.5.Atskiros jachtos arba organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų nuostatai teisėjų kolegijai pateikiami iki dokumentų priėmimo pabaigos.

8. Regatos išskirtiniai reikalavimai
8.1. Regata skaitosi įvykusi kai joje dalyvauja ne mažiau kaip du laivai
8.2. Finišuojanti jachta privalo pranešti savo pavadinimą, VHF radijo stotim 68 kanalu.
9.Paraiškos

9.1.Vardinės paraiškos su jachtos ir įgulos narių dokumentais (laivo bilietas, jachtos apmatavimo liudijimas, kvalifikaciniai pažymėjimai) teisėjų kolegijai pateikiami jachtos pristatymo metu 2010 10 01d nuo 730 iki 0845 val. Klaipėdos pilies uosto biure . Išankstinės paraiškas reikia siusti adresu info@vejas.eu .
10.2.Regatoje dalyvaujančių jachtų sąrašas, kuriame nurodyti jachtų lenktyniniai balai ir laiko koeficientai, bus iškabintas spalio 2 d. 0845 val. ir Liepojos jachtklubo skelbimu lentoje.

10. Starto mokestis:

10.1 Kiekvienas įgulos narys moka po 20 Lt.
Kontaktai:
Regatos organizacinis komitetas
klubas@ostmarina.info Vyr. Teisėjas: Antanas Milvdas
Tel/Fax. +37046210420 tel 869885865 info@vejas.eu
www.ostmarina.info

Rudeninės Baltijos taurės regata
2010 10 01-02
Sporto klubas „Ostmarina"

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA


1. INFORMACIJA DALYVIAMS
Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri bus Klaipėdos Pilies uosto biure
2. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI
Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami po lenktynių komiteto ir jachtų kapitonų pasitarimo.
3. SIGNALAI KRANTE
3.1 Signalai krante bus iškeliami jachktkubo stiebe.
3.2 "AP" vimpelo iškėlimas jachtklubo stiebe reiškia plaukimo atidėjimą. "Perspėjamasis" signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po valandos nuleidus "AP" vimpelą, o "AP" pakėlimas starto vietoje reiškia starto atidėjimą, ir perspėjamasis signalas bus duotas 1 minutė po jo nuleidimo.
4. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS
Regatos 1 etapo startas Spalio 01 d. Perspėjamasis signalas bus duotas 10.25 val. 10 min prieš startą bus pakelta raudona vėliava.
Regatos 2 etapo startas Spalio 02 d. Perspėjamasis signalas planuojamas 07.55 val. (patikslinsim po kapitonų pasitarimo).
5. DISTANCIJA
Lenktynių distancija bus:
1 etapo startas tarp raudonos vėliavos terminale ir žalia farvaterio boja Nr. 13 (ties kurhausu) - priėmimo boja (dešiniu bortu) Butingės terminalo buksyras(dešiniu) - finišas tarp pavojaus bojos prie pietinių Liepojos vartų ir mėlynos vėliavos ant pietinio molo.
2 etapo startas tarp pavojaus bojos prie pietinų vartų ir raudonos vėliavos ant pietinio molo - Butingės terminalo buksyras(kairiu)- priėmimo boja (kairiu bortu) - finišas Klaipėdoje ties terminalu tarp mėlynos vėliavos ir farvaterio bojos Nr. 13, arba tarp Klaipėdos Šiaurinio molo švyturėlio (raudono)ir geltonos bojos.
Klubinė grupė be priėmimo bojos.

6. STARTAS
6.1 Startas bus duodamas pagal 26 taisyklę.
6.2 Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 2 min.
6.3 Startas atviras 30 min.
6.5 Starto procedūra transliuojama VHF radijo stotimi 68 kanalu.

7. FINIŠAS
7.1 Jachtos, finišuodamos privalo pranešti vyr. teisėjui VHF radijo stotimi (68 kanalu) savo jachtos pavadinimą. Pirmumas esant lygiai taškų sumai, nustatomas pagal CT laiko sumą.
8. PROTESTAI
8.1 Protestų padavimo laikas yra 1 valanda po paskutinės jachtos finišo.
Protestai bus priimami ir nagrinėjami 30 min po teisėjo grįžimo iš finišo vietos.
8.2 Protestų informacija skelbiama per 30 min. po protestų padavimo laiko pasibaigimo.
8.3 Protesto mokestis 50 It.
9. SAUGUMAS
9.1 Nuo saulės nusileidimo iki patekėjimo jachtos privalo laikytis Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI-72).
9.2 Jeigu jachta pasitraukia iš distancijos, kapitonas privalo kaip galima greičiau apie tai pranešti lenktynių komitetui, vyr. teisėjo tel. 869885865

10. STOVĖJIMAS LIEPOJOJ
10.1 Jachtų stovėjimas Liepojoj mokamas 1Latvijos Latas - 1 jachtos metras.


Varžybų vyr. teisėjas A. Milvydas

Išankstinės registracijos forma, kreiserinėms jachtoms

Fotografija: Audrius Drungilas „Banga”


KOMENTARAI
M. 2011-10-03 18:02
Gal kas nors gali paskelbti rezultatus?
KOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E