Atviras laiškas LR Seimo nariui Kęstučiui Masiuliui

2011-12-14


Ponas Profesoriau,

Norėčiau išdėstyti kelias savo mintis, inspiruotas Jūsų pasisakymo, kad kelti triukšmo dėl burinių laivų apmokestinimo neverta, nes tai nėra pirmojo būtinumo priemonė.
Aš suprantu, kad sėdint Lietuvos Respublikos Seimo minkštasuoliuose ir visuomet šiltuose kabinetuose, pilstant iš tuščio į kiaurą, ir dėl to nepaprastai susireikšminant, kai kurių žmonių troškimas buriuoti, keliauti, pažinti naujas šalis, pažinti naujus žmones, šlapti ir šalti, kovoti su savimi ir nugalėti, prisitaikyti prie stichijos, Jums atrodo beprasmiškas ir netgi kvailas.
Kažkas, išmanantis istoriją, yra pasakęs - išlieka ir klesti tos tautos, kurios plaukia. Čia turėta omenyje, jog laimi tas, kas neužsidaro savyje, o ieško naujovių, bando suprasti kitas kultūras, mokosi iš savo kaimynų ir gerbia tolimųjų civilizacijų pasiekimus. Klesti tie, kas neužrūgsta savose sultyse, netampa patys sau gražiausi ir išmintingiausi. Tie, kurie suvokia pasaulio dydį ir savo menkumą. Tie, kurie žino, kad jų vienintelis sprendimas gali reikšti gyvenimą arba mirtį. Buriavimas, tiek sportinis, tiek kreiserinis (kreiserinis buriavimas - kelionės jūromis) - išmoko labai daug sausumoje užimirštų, tačiau praktiškų ir net kilnių dalykų. Buriavimas išmoko būti atsakingu ne tik už save, ne tik už savo komandos narius, bet ir už tuos, su kuriais likimas gali suvesti kiekvieną akimirką.
Profesoriau!
Kaip Jūs, buvęs Mykolo Romerio universiteto Valstybinio valdymo fakulteto dekanas, manote - ar Jūsų užduotis Seime - vienvaldiškai valdyti TUOS žmones, KURIE Jumis pasitikėjo ir atidavė SAVO balsus Jums, idant atstovautumėte JUOS valstybės valdyme? O gal tie, KURIE atidavė Jums SAVO balsus TIKĖJO, kad būtent Jūs, atstovausite JUOS ir stengsitės, kad JŲ gyvenimas taptų nors kažkiek lengvesnis ir oresnis? Ar nemanote, kad kiekvienas mokesčių pakėlimas - tai Jūsų nekompetencijos, nesugebėjimo suvaldyti situacijos valstybėje įrodymas. Juk tik aukščiausios grandies politikai gali pareikalauti iš išrinktųjų dar daugiau lėšų savo nekompetencijai uždangstyti. Pabandykite įsivaizduoti verslininką, kuris gyvena nepaisydamas rinkos dėsnių. Gal būt, kaip pavyzdį, galėtumėm pasitelkti banko "Snoras" istoriją, ir banko sąvininkų istoriją. Kas baisiausia - ir šiandieninė Lietuvos valdžia, t.y. ir Vyriausybė, ir Seimas, ir ponai Baranauskas su Antonovu - elgiasi vienodai. Jie tiesiog PASIIMA gyventojų finansines lėšas. Laimei, vienus bent bandoma patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o kiti, po sekančių Seimo rinkimų tik skėstels rankom - nesėkmė. Jų neišrinko.
Seimūnų nieks netraukia baudžiamojon atsakomybėn už neteisingus sprendimus, už iššvaistytus svetimus milijonus ir milijardus, už sugriautus žmonių gyvenimus, už įmonių bankrotus, už emigruojančius tūkstančius, už vaikų, augančių be tėvų, vaikystes...
Profesoriau! 2008 metais, Jūs gavote Seimo nario mandatą, už Jūs prabalsavus vos dviem su puse tūkstančio Kelmės gyventojų. Patikėkite, visoje Lietuvoje, žmonių, kurie aktyviai buriuoja, arba prijaučia poilsiui po burėmis yra gerokai daugiau. Todėl įvertinus visus Jūsų mokslinius rangus - rekomenduočiau VIEŠAI atsiprašyti VISŲ Lietuvos buriuotojų, kuriuos bandėte paprotinti, kas jiems turėtų būti pirmos, antros, ar trečios butinybės priemonės.
Profesoriau, istoriją rašo tie, kurie prisitaiko ir išlieka. Buriuotojai, kaip niekas kitas, moka prisitaikyti ir išlikti. Nes to juos išmoko didžiosios stichijos, kurių nugalėti neįmanoma. Deja, apie politikus tai galima pasakyti tik su išlygom. Nes iškart, kai politikas gauna šiltą kabinetą ir nebaudžiamumą, jis pamiršta, kad jo pareiga TARNAUTI tiems, kurie jį išrinko, o ne bausti, atiminėti ir nurodinėti. Juo labiau, bandyti antrą kart apmokestinti tai, už ką jau vieną kart buvo surinkti mokesčiai.
Profesoriau! Buriavimas Lietuvoje ne prabanga. Tai gyvenimo būdas. Tai gyvenimo filosofija. Tai gyvenimo siekiamybė. Tai religija.
Pabandykite apmokestinti Bažnyčią, Poeziją, Muziką, Sportą, Kulinariją, Turizmą, Tapybą, Šokį...
Pabandykite - tada suprasite, kodėl žmonės Jus sutapatins su Dostojevskio romano personažu. Tiksliau medicininės diagnozės atitiktim.

Be apsimestinės pagarbos išraiškų.
Buriuojantis Lietuvos Respublikos pilietis
Marius Butavičius


KOMENTARAI
Arunas B 2012-01-28 13:56
Kai seimui trūksta lesu visada jie ieško atpirkimo ožiu .O kai jau nėra is ko paimti tada jau griebęsi apglietinu sprendimu ir projektu .Gedą Seimunams ir jų kvailiems projektams

Arunas Bartkevicius
gramas 2011-12-15 00:46
Čia kiaulei apie deimantus kalba buvo? Mes buriuosim.
d 2011-12-15 00:49
Laiskas apkarto nuo vietos apie pilstyma "is tuscio i kiaura". Nebeskaciau nuo rekomendaciju..
Aidas 2011-12-15 10:47
VISADA ! balsuodavau už liberalus, deja daugiau to nedarysiu. Ačiū Mariau už atvira laišką, kuriam manau pritars kiekvienas nors karta jūroje buvęs žmogus.
Algis 2011-12-15 11:39
Gerbiamieji,
Su malonumu persakaičiau Gerb.Mariaus atvirą Laišką. Tai kaip pirštu į akį.
Šie pasisakymai turi liesti ne vien K.Masiulį bet ir kiekvieną MŲSŲ išrinktą
Seimo narį.
Pagal šią logiką motorinės jachtos kateriai, žirgai, slidės ir dar daug "nebūtinų
pragyvenimui" daiktų turėtų pagal jus apmokestinti. Pavz. brangios teniso raketės,
prabangios - tūkstančius kainnuojančios mėgėjiškos žūklės priemonės ir t,t, ir t.t.
Gerbiamieji, seimūnai, atsikvošėkite, buriuotojai stiprūs vyrai, rankų nenuleis !
Vygantas 2011-12-15 11:52
www.matuzas.lt

Mokesčiu autoriaus tinklapis. Nu taip viskas gražu, kad net graudu...kaip anais gerais laikais TIESA.
Pabandžiau parašyti komentarą, bet pasirodo ten juos tikrina, kad nebūtų apolitiški... :)
Gal todėl dar nėra nei vieno komentaro po pagyromis.
Rio 2011-12-15 12:48
atviro laisko seimui projektas:

Priimtas svarstyti mokesčio už transporto priemones įstatymo projektas ir į jį panašūs neatsakingai parengti ir netoliariagiški Seimo nutarimai demotyvuoja visuomenę kurti pridetinę vertę ne tik asmeniniame ūkyje, bet ir valstybėje apskritai. Kategoriškai nepritariu šio įstatymo projekto idėjai, tuo pačiu ir neatsakingai Seimo narių veiklai. Valstybės iždo kaupimui ir piliečių socialinių atskirčių balansavimui turėtų būti naudojami pridėtinės vertės didinimą skatinantys būdai, paremti teisingumo, solidarumo ir proporcingumo principais, tokiais pat, kuriais grįsta valstybės Konstitucija.
Pasirašo:
Lietuvos Respublikos pilietis Gediminas Šinkūnas;
Arturas 2011-12-15 12:50
Politikai nori nustatyti žmonėms - kas yra pirmos būtinybės ir kas antros būtinybės dalykai. Kiek gyvenu ant svieto, dar tokio dalyko negirdėjau. Betrūksta išvardinimo - kas yra pirmos būtinybės dalykai. Patylėsiu. Bet kažkodėl lenda į galvą prisiminimai apie Pol Poto ir Jang Sari režimą, kai vyrai atskirai ir moterys atskirai buvo suvaryti į "darbo stovyklas" (pirmo poreikio dalykas) kur jie dirbdavo už maistą, savaitgaliais dvi stovyklas "suleisdavo" kaip paršus ir pastoviai vykdydavo atranką nušaudami iš užpakalio į pakaušį. Manding kažkokie ribotos fantazijos žmonės nori visus "sukirpti" pagal save. Mane ne tiek piniginė suma dirgina, kiek savo problemų permetimas mažai buriuotojų bendruomenei ir pasipinigavimo dangstymas idėjomis apie poreikius. Man jau pencija šviečia ir per savo gyvenimą esu uždirbęs ne vieną litą, nes ilgai dirbau. Tai ką, prieš susirgdamas ir numirdamas negaliu pasinaudoti uždirbtais pinigais ir paburiuoti?
Aras iš Mingės 2011-12-15 15:26
Gal kas nežino adreso:
http://www.peticijos.lt/visos/60063/
alda 2011-12-15 15:48
Pakviečiau prof. K.Masiulį pasirašyti peticiją.

Spėkit "protingieji kurmiai" ar pasirašys?
m. 2011-12-15 16:21
emocijos yra suprantama. tačiau nepakankama. mano manymu viešai keikti politikierius yra ne lygis.

manau tuo buriuotojai ir turėtų skirtis nuo pvz. turgaus prekeivių (tiksliau jų pasirinktos taktikos) ir runkelių augintojų (vėlgi - su visa pagarba žmogui ir priekaištu jų pasirinktai taktikai).

esame ne ant denio, dėliokime argumentus.
to m. 2011-12-15 16:44
Kas čia per slapukavimai. Baisu prisistayti savo tikruoju vardu ir pavarde?
m. 2011-12-15 17:18
jei kam ir prisistatysiu tai tikrai ne tokiam pačiam anonimui. ir ne internete. ateisiu ir prisistatysiu. ir argumentų pasiūlysiu ;)
Vygantas 2011-12-15 17:34
Artėja skrydžio per Atlantą aštuoniasdešimtmetis (2013). Politikai žinoma pasinaudos proga ir šildysis savo gražių kalbų spinduliuose... apie lietuvių dvasios stiprybę, ryžtą, patriotizmą.
O gal bus atviri ir įvertins skrydį iš savo šių dienų mastymo perspektyvų...ir pasakys, kad
šis skrydis buvo nebūtinas, kad galima be jo buvo apsieiti, kad geriau surinktas lėšas būtų išsiuntę į Lietuvą vargstantiems, nes tokių tikrai buvo ir ko gero ne mažiau negu dabar.....
Palaukime - paklausysime.
andrius 2011-12-15 19:31
Siandien, 15 gruodžio 13 00 UTC laiku Rasa Varnaitė sėkmingai finišavo 2011m ARC jachtų ralyje Kanarai - Karibai.
Nors iš Karibų geros žinios, kad taip iš mūsų politikų
Dainius 2011-12-15 20:29
Mariaus mintys labai teisingos, bet politikierius paveikti galima tik faktų ir skaičių kalba. Kas geriau išmanot LBS dokumentus gal galėtų patikslinti ar galima daryti taip: klubas pasiūlo sušaukti neeilinį LBS suvažiavimą, į kurį būtų pakviesti ir įstatymo autoriai, ir pabandyti kokiu tai būdu išspręsti šią problemą. Mariui galėčiau pasiūlyti atspausdinti ši atvirą laišką E Masiuliui ir nusiųsti į jo biurą, arba seime į jo pašto dėžutę ir dar į jo atstovaujamos partijos biurą.

Dainius
Dainius 2011-12-15 20:41
LBS statuto 7.2 punktas: ...Tarybos sprendimu arba 1/2 visų Sąjungos narių reikalavimų gali būti šaukiami neeiliniai suvažiavimai.
Tad klubas galėtų bandyti tartis su kitais klubais surinkti bent 1/2 narių kad šaukti neeilinį suvažiavimą. Beje, į jį reikėtų pakviesti ir žurnalistų.

Dainius
alda 2011-12-15 21:40
Dar apie p. K.Masiulį

Parašiau visiems seimo nariams, čia buvo cituotas tik Masiulio atsakymas...
Be jo dar atsiliepė 3, du liberalai pasakė kad jię prieš ir reikia aiškinti su konservatoriais,
ir p. J.Razma - parašė kad tariamasi įvesti kainos ribą >200 000.

Suprask kaip nori, bet man regis tas nereagavimas reiškia kad "šuns balsas į dangų neina"

Taigi K.Masiulis, turint galvoje kad išgirdo ir suprato, toli gražu nėra didysis "blogietis"
Nereikėtų jo taip užsipulti, tik gaila kad neleido Mariui pacituoti savo atsakymo į atvirą laišką.
alda 2011-12-15 21:43
Iš Dainiaus pasiūlymo dėl LBS suvažiavimo nieko gero nesitikėkim,
jei iki šiol LBS'as nereagavo, tai ir toliau nieko gero nebus.

O žurnalistus tai gerai būtų įtraukti...
Marius - aldai - visiems 2011-12-15 23:01
K. Masiulis tikrai nėra didysis "blogietis". Tiesiog, matyt reikėjo ir laiko, ir argumentų, kad išsiaiškintumėm viens kito pozicijas ir pažiūras. K. Masiulio pozicija susirašinėjimo atžvilgiu tokia - tarpusavio susirašinėjimas nėra viešas reikalas. Tada pasiūliau susitikti su buriuotojais, ir aptarti daugelį susidariusios situacijos aspektų. Gavau teigiamą atsakymą į savo pasiūlymą. Manau susitikus, ramiai, bus galima ir nuomonėmis pasidalinti, ir padiskutuoti.
Dabar prieššventinis metas. Kvailystės įvedimas atidėtas pavasario sesijai. Nusiraminkim, atšvęskim didžiąsias metų šventes. Sutikim Naujuosius, tikiuosi geresnius mums visiems metus. O sekančiais metais galim susiorganizuoti platesnio rato susitikimą su Seimo nariais. Manau tikrai daug ką pasieksim.
Kiek girdėjau, LBS irgi nesėdėjo rankų sudėjusi. Tiesiog nesiafišavo savo žygių.alda 2011-12-15 23:15
Manau kad Marius teisus, susitikti su p.K.Masiuliu būtų labai naudinga.

Vygantas 2011-12-16 12:06
Sveikinimai Rasai ir Egoi jau antrą kartą sėkmingai perplaukus Atlantą!!!
Gražių ateinančių švenčių!
alda 2011-12-17 11:47
Nagrinėju su XIP-3959 susijusius dokumentus iš lrs.lt
radau:

" LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ TRANSPORTO PRIEMONES
ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011-12-09 Pateikė - Razma Jurgis, Lietuvos Respublikos Seimas

projektas parengtas atsižvelgiant į tarptautinę praktiką apmokestinant ... automobilius, jachtas ir orlaivius bei įvertinant Tarptautinio valiutos fondo rekomendacijas."

Gal kas galėtumėt pakomentuoti tą jachtų apmokestinimo tarptautinę praktiką?
Nesitiki kad tokia XIP-3959 siūloma, bet kokia ta tarptautinė praktika nerandu.
alda 2011-12-17 12:22
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sveciai.komentarai_write?p_gijaID=34
Algis 2011-12-18 20:57
Gerbiamie
Turtas vir6 1 milijono numatoma apmokestinti 1 procentu, tuo tarpu senos i6 uzsienio pirktos
susideveje jachtos, kuriu usenieciai dziaugdamiesi atsikrato, grubiais apskaiciavimais
norima apmokestinti net + - 10 procentu !!!!!. Burlaiviai susideveje, kas metai reikalauja
daug darbo ir lėšų , jų savininkams norima numauti paskutines kelnes.
Kas matė , tokį dalyką , kad kas mėnesi butų mokestis 10 procentų už kokia tai prekę ar
paslaugą.
Reikalinga inventorizuoti burlaivius, jų nera tūkstančiai, kopentatingai komisijai
nustatyti jų prekinę vertę ir tuomet pasvarstyti , palyginti procentiniai su kitu objektu,
žemės, pastatų, ir kt. apmokestinimo dydžius. Tada ir pasirodys tos nesąmonės del
burlaivių mokesčio įvedimo.. Neužmirškime, mūsų ir užsenio gyventoju-piliečių
darbo pajamomis , pensijų lygiu.. Manau , pas mus atsiras protingų vyrų tokius skaičiavimus
atlikti.
...Pasaulinė praktika 2011-12-20 10:40
http://www.ehow.com/how_2126612_use-boat-as-tax-deduction.html

cituoju:
"Many personal recreational boats qualify as second homes and the interest paid on those boat loans can be deducted from your taxes..."

tai apytikriai reiškia:

daugelis asmeninių rekreacinių laivų gali būti traktuojami kaip "antrieji namai" ir palūkanos, mokamos už tokių laivų įsigijimui imtas paskolas gali būti išskaičiuotos iš jūsų mokesčių...

Algirdas Daukus
KOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E