"Marių burių" regatos instrukcija

2017-09-20


„Marių burės 2017“
2017-09-22 – 2017-09-24

Regatos instrukcija


1. Regata „Marių burės 2017“ pramoginis KBM klubo renginys su burinių jachtų lenktynių ir navigavimo pagal posūkio taškų koordinates ir kursus į juos, elementais.

2. Regatos metu galioja visos Burinių jachtų lenktynių, Vidaus vandenų laivybos bei Laivų susidūrimų jūroje išvengti taisyklės. Už šių taisyklių laikymąsi atsakingas jachtos vadas.

3. Jachtų vadai nustatytu laiku (prieš išplaukiant iš Minijos marinos) gaus maršrutų lapą su 6 variantais galimos apiplaukti distancijos. Distanciją sudaro eilė kelio ženklų su nurodytomis jų koordinatėmis, kai kuriais kursais į ženklus arba marių farvaterių bojų numeriais. Iki starto prie „30“ bojos, jachtos įgula turi pasirinkti vieną iš 6 siūlomų maršrutų ir po starto turi pildyti to maršruto lentelę, nurodydami apiplaukiamo ženklo (bojos) numerį ir laiką valandomis bei minutėmis pagal išmanaus telefono ar GPS prietaiso laiką. Visi ženklai apiplaukiami maršruto lape nurodytu bortu. Vienu metu kelioms jachtoms apiplaukiant tą patį ženklą skirtingais bortais privalu laikytis jachtų prasilenkimo taisyklių.

4. Regatos startas ir finišas - „30“ žalia farvaterio boja. Starto ir finišo linija – dienovidinis einantis per šią boją – 210 12,467‘ E. Atstumas iki bojos neribojamas. Starto laikas skelbiamas 71 VHF ryšio kanalu.

5. Jachtos startuoti gali per 20 minučių intervalą nuo paskelbto starto laiko, užrašydami savo faktinį laiką linijos kirtimo metu. Laikas skaičiuojamas lygiomis minutėmis be sekundžių. Jachtai, startavusiai vėliau nei 20 min užskaitomas 20 min starto laikas.

6. Maršrutui įveikti skiriamos 6 valandos. Jeigu per jas jachta nespėja įveikti visos distancijos, užfiksuoja šeštos valandos metu esamos vietos koordinates, nutraukia maršrutą ir grįžta į Minijos mariną.

7. Jachtų rezultatai skaičiuojami nepriklausomai nuo jachtos pasirinkto maršruto ir nuplauktos distancijos ilgio. Jei jachta nesilaikė distancijos, jos vieta nustatoma po visų, teisingai nuplaukusių distanciją. Jei tokių jachtų yra daugiau, jos rikiuojamos pagal ilgiausią teisingai nuplauktą distanciją.

8. Kooperacija ar pasitarimas tarp jachtų pasirenkant distancijos variantą, draudžiamas.

9. Po finišo grįžus į Minijos mariną užpildytas maršruto lapas (su jachtos pavadinimu) skubiai perduodamas į jachtą RAGANĖ. Priklausomai nuo dalyvių kiekio, rezultatai bus skelbiami regatos vakarėlio metu.

10. Visi Instrukcijoje neaptarti klausimai bus aptariami jachtų vadų pasitarime prieš išplaukiant į regatos vietą. Laikas bus paskelbtas Klube 2017-09-23 ryte.

 

 

Šiuo metu užsiregistravo šių laivų įgulos:

HANNAH
DRAGONFLY
VESTA
LI
SCORPIO
MESINGA
RAGANE
SAULĖ
ZUNDA
COCOPELLI
MIGLA
PHOENIX
CONTRA
VIKING WARIOR
VAIVA


KOMENTARAI
Algimantas 2017-09-26 20:24
Sveiki, gyvi,
Pagaliau baigėsi pagrindinė klubo sportinė-pramoginė priemonė-- rudeninis klubo Nemuno deltos
renginys -, pareikalavęs tiek navigacinių, tiek taktinių, techninių jachtų valdymo žinių.Apart varžybi
nės pusės gero organizavimo, kurį atliko mūsų Prezidentas A.Speičys
, norisi padėkoti ir pramoginės renginio dalies organizatoriams Aidui Liugui ir jo padėjėjams
už turiningą vakaronę, muziką, skanią bendrą sriubą, gerą nuotaiką. Teko girdėti gerus atsiliepimus, ne tik iš mūsų klubiečių, bet ir daugelio svečių ,buvusio LBS prezidento A.Končiaus lūpų., kuris paminėjo mūsų klubo veiklą pavyzdžiu kitiems buriavimo entuziastams.

Renginys pasibaigė, bet negalime užmigti ant laurų. Mūsų laukia labai svarbūs darbai;
pasiruošimas rudeninei talkai, Visuotiniam Susirinkimui, klubo Įstatų priėmimui, dokumentų
juridiniam Įstatų tvirtinimui paruošimas, ūkinės -finansinės klubo veiklos apžvalgai ,
Susirinkimo dienotvarkės klausimų pateikimas, derinimas ir.kt.
Linkiu visiems klubo nariams ir prijaučiantiems geros kloties ir gero vėjo
Algimantas Blinstrubas
Jachtos kapitonasKOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E