NDBL"MARIŲ BURIŲ" REGATA

2014-09-16


NDBL"MARIŲ BURĖS“ Regata

                                                         NUOSTATAI

                                                           2014-09-15

1. ORGANIZATORIAI

Varžybas vykdo KBMK“ Marių Burės“,­­­­- „Nacionalinė buriavimo akademija“ ir jų  patvirtintas Lenktynių komitetas.

2. TAISYKLĖS

2.1. Varžybos vykdomos pagal ISAF 2013-2016 m. BVT, šiuos nuostatus ir lenktynių instrukcijas.

2. 2. Jeigu tekstuose yra kalbinių prieštaravimų, tekstas anglų kalba turi viršenybę.

2.3. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

3. REKLAMA

3.1. Varžybose galios TBF (ISAF) 20 Reglamentas.

3.2. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS

4.1. Varžybos yra atviros,

4.2.  Dalyvių įskaitos:

ORC Club, Rescore-Klubinė, Stabinio gr.

5. MOKESČIAI

5.1.  Privalomi tokie mokesčiai:jachtos mokestis 50 lt.,

 

6. TVARKARAŠTIS

6.1.

09-20 .

 Varžybų  dalyvių atvykimas, registracija

8:00 iki 10:00 Regatos ofise KBMK „Marių burės““patalpos

11:00  Regatos atidarymas

 13:00 iki 19:00 1 ir 2 plaukimai

09-21 

11:00 iki 14:00 3 plaukimaS

16:00 regatos uždarymas

6.2.  Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 13:00 val.

7. VĖJO LIMITAS

7.1. Visom jachtų grupėms minimalus vėjo greitis yra 2 m/s, o maksimalus leistinas vėjo greitis yra 12 m/s. Jei vėjo greitis mažesnis kaip 2 m/s ar didesnis kaip 12 m/s startas neduodamas, o startavusios šios klasės jachtų lenktynės nutraukiamos. Šį sprendimą priima vyriausias varžybų teisėjas ir pagal šį nuostatų punktą dalyvis negali prašyti rezultato atitaisymo. Tai keičia BVT 62.1(a) taisyklę.

8. APMATAVIMAI IR KONTROLINIS JACHTŲ PATIKRINIMAS

Apmatavimo ir kontrolinio jachtų bei įrangos patikrinimo procedūra pateikiama  instrukcijoje, kuri bus skelbiama oficialioje regatos skelbimų lentoje, atvykimo dieną iki  11. val. .

9. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

Lenktynių instrukcija paskelbiama atvykimo dieną iki 10. 00 val. oficialioje skelbimų lentoje.

10. DISTANCIJOS

Lenktynių distancijų schemos bus skelbiamos Lenktynių instrukcijoje.

11. BAUDŲ SISTEMA

11.1. Visoms jachtų klasėms 44.1 taisyklė ir P2.1 taisyklė yra pakeista taip, kad Dviejų Apsisukimų Bauda pakeista į Vieno Apsisukimo Baudą.

11.2. Lenktynių instrukcijoje gali būti įrašytos nuobaudos, už standartinių ar specifinių taisyklių pažeidimus, kurias galės savo nuožiūra taikyti Protestų ar Lenktynių komitetai be nagrinėjimo. Tai keičia 63.1 ir Priedo A5 taisykles.

11.3. jachtos nevykdančios nurodytos inkaruotės ar KBMK “Marių burės” budinčiojo nurodymų diskvalifikuojamos ir šalinamos iš regatos. Tai nėra pagrindas protestui ar rezultato atstatymui.

12. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

12.1. Varžybose galios BVT A priedas. BVT B8 priedas nebus taikomas.

12.2. Reikalingi  vienas plaukimai, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis.

13. PAGALBINIAI LAIVAI

13.1.Visi pagalbiniai, komandų atstovų ir trenerių laivai privalo būti registruojami Lenktynių komitete, užpildant trenerio laivo registracijos formą (žr. Priedą Nr.4).

13.2. Pagalbiniai laivai turi būti pažymėti organizatorių pateiktais atpažinimo ženklais.

14. IŠKĖLIMO IŠ VANDENS APRIBOJIMAI, jachtų Švartavimas Minijos uoste

Kylinės jachtos negali būti iškeltos regatos metu, išskyrus Lenktynių komiteto išankstinio raštiško leidimo laiką.

Svečių  jachtos švartuojamos naudonat inkaravimą į dešinę nuo jachtklubo priešais A. Gečo kaimo turizmo sodybą. Jachtos nosis į krantą inkaras į miniją.

15. RADIJO RYŠYS

Išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

16. PRIZAI

16.1. Prizais dalyviai apdovanojami pagal „Sporto priemonių vykdymo nuostatus“. Regatų dalyviai apdovanojami ir vardai jiems suteikiami, jeigu jachtų grupėje startavo ne mažiau kaip 4 laivai.

16.2. Atskirose jachtų klasėse apdovanojami:

 Visose kitose jachtų klasėse ir įskaitose apdovanojami 1-3 vietas užėmusieji dalyviai.

16.3. Individualūs asmenys ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami  lenktynių komitetui iki varžybų pradžios.

17. ATSAKOMYBĖ

Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (žr. 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“). Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

18. VARŽYBŲ NUOSTATŲ PAKEITIMAI

Šie varžybų nuostatai gali būti papildyti arba pakoreguotas jų turinys. Visi šie pakeitimai ar papildymai bus skelbiami oficialioje regatos informacinėje lentoje ar kitu visiems prieinamu pranešimu ne vėliau kaip  diena iki regatos pradžios.

19. KITA INFORMACIJA

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „Marių burės“ klubo prezidentą Andrių Varną

Andriusragaine@gmail.com

 


KOMENTARAI
KOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E