Paršelio regata '12

2012-10-08


Paršelio regata PRO12

  Sportinį buriavimo sezoną Kuršių mariose spalio 12-14 dienomis užbaigs "Paršelio regata". Iš pasiplaukiojimo į Nidą gimusios lenktynės sulaukia vis daugiau dalyvių, jachtos čia varžosi ORC "sportinėje" ir RESCORE "laisvojoje" grupėse. Prieš keliant laivus į kranbtą, tai paskutinis savaitgalis, kai į Mingės klubą suplaukia daug jachtų. Regatos organizatoriai kviečia registruotis ir skelbia varžybų nuostatus.    

Regata vykdoma Kuršių mariose 2012 m. spalio 12- 14 dienomis.  

Regatą vykdo Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės”ir Nacionalinė buriavimo akademija  

1. Taisyklės:  

Regata vykdoma pagal:  

* 1.1. ISAF 2009-2012m. RRS.  

* 1.2. ISAF 2009 – 2012 m. ERS.  

* 1.3. Šiuos nuostatus.  

* 1.4. Varžybų instrukciją.  

2. Reklama:  

Reklama apribojama kategorija C. Reklamos nešimas privalomas  

3. Paraiškos, leidžiamos jachtų klasės, dalyviai:  

3.1 Regata atvira, joje gali dalyvauti jachtos, kurių plaukimo kategorija yra IV ir aukštesnė. Jachta turi turėti galiojantį „Laivo bilietą”, galiojantį techninės apžiūros taloną, o kapitonas turi turėti vairininko arba jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią plaukiojimo rajoną.  

3.2 Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti registruotos lkrt.lt ( http://www.lkrt.lt/registracija/ ) nuo 2012- 09 -25 iki 2012- 10 -12 d.   Paraiškose būtina nurodyti jachtos pavadinimą ir įgulos narių skaičių. Siunčiant registracija nurodant jachtos pavadinima el.žinutės temoje. Vardinės paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui Minijos jachtklube 2012 10 12 d. nuo 09.00 iki 22 val. Vardinę paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo įgaliotas atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”.  

3.3 Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos numerius ant bortų ir ( ar ) burių.  

3.4 Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.  

4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos:  

4.1. Starto mokestis: 50 lt. nuo startuojančios jachtos ir po 20 lt nuo kiekvieno regatoje dalyvaujančios komandos  nario.  

Nuolaidos:   - vaikams iki 12 m nemokamai,   - nuo 12 iki 19 m (moksleiviai studentai) puse kainos,   - asmenims perkopusiems 70 puse kainos.  

4.2. Priėmimo sąlygos: regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.  

4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai.  

4.4. Minijos Jachtklubas prisiima jachtos švartavimosi uoste išlaidas nuo 10.12 iki 10-13 dienos, švartuojamasi atsižvelgiant į jachtklubo budinčio nurodymus, sąvivaliavimas gręsia diskvalifikacija.  

4.5. Nemokamas bevielis internetas  

4.6. Kitos išlaidos skaičiuojamos remiantis jachtklube patvirtintais paslaugų įkainiais,  

5. Varžybų programa:  

2012-10- 12  

atvykimo diena, registracija į varžybas iki 22.00 val.  

2011 -10-13  

09.30 varžybų atidarymas  

10.00 kapitonų pasitarimas  

12.00 I-ojo plaukimo startas I ir II startinei grupei (nuo Pilypo) starto procedūra vykdoma remiantis atviro starto principu. Jachta atverianti startą paskelbiamos per kapitonų pasitarimą. Startą atveria kairiu halzu prieš vėją startuojanti jachta (praėjusioje regatoje laimėjusi ketvirtą vietą -, arba organizatorių paskirtas „patphander”, ji neša vėliava G). Jachta „patphander” arba lietuviškai „triušis” startuoja maksimaliai aštriu kampu į vėją, starto linijos atvėrimui skiriama 2 minutės laiko.  

Po šios procedūros „patphander” gali pasirinkti norimą kursą ir nuleidžia vėliavą G.  

Startuojančios jachtos startuoja prieš vėją kirsdami starto liniją tarp „Pilypo” ir „patphander”.  

Atgal kirsti linijos renkantis naudingą kursą negalima, reikia aplenkti ženklą ar „patphander” jam nemaišant.  

Jachta nekirtusi starto linijos diskvalifikuojama.  

Jachta trukdanti „patphander” startui diskvalifikuojama.  

„Patphander” po 2 minučių keičiant kursą, vėluojančios startuoti jachtos startas laikomas teisingu apsukant „Pilypą” prieš vėją – ženklas lieka priešingame borte nei jachta „patphander”.  

Startas atviras 30 min.  

antroji startinė grupė “F”, Albin Vegos, klubinė  

starto procedūra analogiška startuojam 10 min.po pirmos startinės grupės  

patphanderis bus paskelbtas kapitonų pasitarime.  

17-18 finišas Nidos vartuose  

18-19 org. karštas srėbalas prieš Nidos kapitonatą  

21.00 Pirmojo regatos etapo nugalėtojų  apdovanojimo ceremonija Nidos „FAKSE”  

21.30 vakaronė Nidos „FAKSE”  

2011-10-14  

08.45 kapitonų pasitarimas  

10.00 II etapo “plaukimas be tikslo” startas  

6. Matavimo procedūra, jachtos balas, jachtų grupės  

Jachtos lenktynių balas skaičiuojamas pagal orc club ir rescore formules,  Varžybose dalyvaujančios jachtos skirstomos į šias grupes grupes: I grupė – jachtos orc.club balas iki 665, II grupė orc club – jachtos balas virš 665, folkbotų grupė- mono klasė, Albin Vegų grupė -mono klasė, klubinė grupė iki 1.08 ir virš  

7. Varžybų instrukcijos paskelbimas  

Varžybų instrukcija bus paskelbta iki 2012-10-12 21:00 val. Minijos jachtklubo skelbimų lentoje taip pat tinklapiuose www.tojana.lt ir lkrt.lt  

8. Varžybų taisyklių pakeitimai  

BVT ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia BVT, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.  

Sprendžiant konfliktus BVT taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškajam tekstui.  

Galioja tik raštiškai paskelbti varžybų taisyklių pakeitimai.  

9. Regatos vykdymo vieta  

9.1. Regatos bazavimosi vieta yra Minijos jachtklubas.  

9.2. Varžybų vykdymo zona yra Kuršių marios.  

10. Varžybų distancija:skelbiama varžybų instrukcijojoje numatyta tvarka  

11. Skaičiavimo sistema:  

Varžybos yra handikapinės.skaičiavimo sistemos ORC CLUB ir RESCORE  

Taip pat monotipai "Albin Vega" ir "Folkboat"  

Pirmojo etapo nugalėtojas skelbiamas regatos nugalėtoju  

"Folkboat" grupės nugalėtojas skelbiamas Lietuvos "Folkboat" čempionu  

"Albin vega" nugalėtojas – Lietuvos "Albin Vega"  čempionato laimėtoju.  

Antrasis etapas skiriams sezono pabaigimo šventimui, kur visi skelbiami laimėtojais.  

12. Prizai  

Jachtos-nugalėtojos kiekvienoje orc bendroje ir rescore bendroje apdovanojamos Rėmėjų prizais -Keptais paršeliais  

Jachta-nugalėtoja pagal perskaičiuotą laiką orc .club. apdovanojama regatos prizu , pereinamąja taure  

“F” – lietuvos folkbotų čempionato medaliais ir pirma vieta regatos prizu  

Albin vegos – specialiu prizu Kiaulės ausys, taip pat Albin vegų čempionato medaliais ir diplomais  

klubinė grupė- specialiu prizu Kiaulės ausys ir regatos prizu  

Jachtos dalyvės apdovanojamos regatos diplomais  

13. Atsisakymas atsakomybės:  

Regatos sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.  

14. protesto mokestis 50 lt.  

protestas svarstomas pateikus protesto reikalavimus atitinkamčius dokumentus per valandą po paskutinės jachtos finišo.  

15. Specialioji nuostata: siekiant populiarinti buriavimo sportą ir buriavimą , kaip gyvenimo būdą, organizatoriai pasilieka teisę, į kiekvieną regatoje dalyvaujančią įgulą įjungti regatos organizatorių pasiūlytą narį (rėmėjas, spaudos atstovas ar šiaip labai norintis buriuot). Jachta nevykdanti šios nuostatos gauna 15 min.baudos.  

Tvirtinu:   organizatorius   Darius Gerasimavičius-Bitlas  

2012-09-24  

Vilnius   Regata vykdoma Kuršių mariose 2012 m. spalio 12- 14 dienomis. Regatą vykdo Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės”ir Nacionalinė buriavimo akademija 1. Taisyklės: Regata vykdoma pagal: * 1.1. ISAF 2009-2012m. RRS. * 1.2. ISAF 2009 – 2012 m. ERS. * 1.3. Šiuos nuostatus. * 1.4. Varžybų instrukciją. 2. Reklama: Reklama apribojama kategorija C. Reklamos nešimas privalomas 3. Paraiškos, leidžiamos jachtų klasės, dalyviai: 3.1 Regata atvira, joje gali dalyvauti jachtos, kurių plaukimo kategorija yra IV ir aukštesnė. Jachta turi turėti galiojantį „Laivo bilietą”, galiojantį techninės apžiūros taloną, o kapitonas turi turėti vairininko arba jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią plaukiojimo rajoną. 3.2 Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti registruotos lkrt.lt ( http://www.lkrt.lt/registracija/ ) nuo 2012- 09 -25 iki 2012- 10 -12 d. Paraiškose būtina nurodyti jachtos pavadinimą ir įgulos narių skaičių. Siunčiant registracija nurodant jachtos pavadinima el.žinutės temoje. Vardinės paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui Minijos jachtklube 2012 10 12 d. nuo 09.00 iki 22 val. Vardinę paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo įgaliotas atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”. 3.3 Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos numerius ant bortų ir ( ar ) burių. 3.4 Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams. 4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos: 4.1. Starto mokestis: 50 lt. nuo startuojančios jachtos ir po 20 lt nuo kiekvieno regatoje dalyvaujančios komandos  nario. Nuolaidos: - vaikams iki 12 m nemokamai,- nuo 12 iki 19 m (moksleiviai studentai) puse kainos,- asmenims perkopusiems 70 puse kainos. 4.2. Priėmimo sąlygos: regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami. 4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai. 4.4. Minijos Jachtklubas prisiima jachtos švartavimosi uoste išlaidas nuo 10.12 iki 10-13 dienos, švartuojamasi atsižvelgiant į jachtklubo budinčio nurodymus, sąvivaliavimas gręsia diskvalifikacija. 4.5. Nemokamas bevielis internetas 4.6. Kitos išlaidos skaičiuojamos remiantis jachtklube patvirtintais paslaugų įkainiais, 5. Varžybų programa: 2012-10- 12 atvykimo diena, registracija į varžybas iki 22.00 val. 2011 -10-13 09.30 varžybų atidarymas 10.00 kapitonų pasitarimas 12.00 I-ojo plaukimo startas I ir II startinei grupei (nuo Pilypo) starto procedūra vykdoma remiantis atviro starto principu. Jachta atverianti startą paskelbiamos per kapitonų pasitarimą. Startą atveria kairiu halzu prieš vėją startuojanti jachta (praėjusioje regatoje laimėjusi ketvirtą vietą -, arba organizatorių paskirtas „patphander”, ji neša vėliava G). Jachta „patphander” arba lietuviškai „triušis” startuoja maksimaliai aštriu kampu į vėją, starto linijos atvėrimui skiriama 2 minutės laiko. Po šios procedūros „patphander” gali pasirinkti norimą kursą ir nuleidžia vėliavą G. Startuojančios jachtos startuoja prieš vėją kirsdami starto liniją tarp „Pilypo” ir „patphander”. Atgal kirsti linijos renkantis naudingą kursą negalima, reikia aplenkti ženklą ar „patphander” jam nemaišant. Jachta nekirtusi starto linijos diskvalifikuojama. Jachta trukdanti „patphander” startui diskvalifikuojama. „Patphander” po 2 minučių keičiant kursą, vėluojančios startuoti jachtos startas laikomas teisingu apsukant „Pilypą” prieš vėją – ženklas lieka priešingame borte nei jachta „patphander”. Startas atviras 30 min. antroji startinė grupė “F”, Albin Vegos, klubinė starto procedūra analogiška startuojam 10 min.po pirmos startinės grupės patphanderis bus paskelbtas kapitonų pasitarime. 17-18 finišas Nidos vartuose 18-19 org. karštas srėbalas prieš Nidos kapitonatą 21.00 Pirmojo regatos etapo nugalėtojų  apdovanojimo ceremonija Nidos „FAKSE” 21.30 vakaronė Nidos „FAKSE” 2011-10-14 08.45 kapitonų pasitarimas 10.00 II etapo “plaukimas be tikslo” startas 6. Matavimo procedūra, jachtos balas, jachtų grupės Jachtos lenktynių balas skaičiuojamas pagal orc club ir rescore formules,  Varžybose dalyvaujančios jachtos skirstomos į šias grupes grupes: I grupė – jachtos orc.club balas iki 665, II grupė orc club – jachtos balas virš 665, folkbotų grupė- mono klasė, Albin Vegų grupė -mono klasė, klubinė grupė iki 1.08 ir virš 7. Varžybų instrukcijos paskelbimas Varžybų instrukcija bus paskelbta iki 2012-10-12 21:00 val. Minijos jachtklubo skelbimų lentoje taip pat tinklapiuose www.tojana.lt ir lkrt.lt 8. Varžybų taisyklių pakeitimai BVT ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia BVT, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje. Sprendžiant konfliktus BVT taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškajam tekstui. Galioja tik raštiškai paskelbti varžybų taisyklių pakeitimai. 9. Regatos vykdymo vieta 9.1. Regatos bazavimosi vieta yra Minijos jachtklubas. 9.2. Varžybų vykdymo zona yra Kuršių marios. 10. Varžybų distancija:skelbiama varžybų instrukcijojoje numatyta tvarka 11. Skaičiavimo sistema: Varžybos yra handikapinės.skaičiavimo sistemos ORC CLUB ir RESCORE Taip pat monotipai "Albin Vega" ir "Folkboat" Pirmojo etapo nugalėtojas skelbiamas regatos nugalėtoju "Folkboat" grupės nugalėtojas skelbiamas Lietuvos "Folkboat" čempionu "Albin vega" nugalėtojas – Lietuvos "Albin Vega"  čempionato laimėtoju. Antrasis etapas skiriams sezono pabaigimo šventimui, kur visi skelbiami laimėtojais. 12. Prizai Jachtos-nugalėtojos kiekvienoje orc bendroje ir rescore bendroje apdovanojamos Rėmėjų prizais -Keptais paršeliais Jachta-nugalėtoja pagal perskaičiuotą laiką orc .club. apdovanojama regatos prizu , pereinamąja taure “F” – lietuvos folkbotų čempionato medaliais ir pirma vieta regatos prizu Albin vegos – specialiu prizu Kiaulės ausys, taip pat Albin vegų čempionato medaliais ir diplomais klubinė grupė- specialiu prizu Kiaulės ausys ir regatos prizu Jachtos dalyvės apdovanojamos regatos diplomais 13. Atsisakymas atsakomybės: Regatos sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos. 14. protesto mokestis 50 lt. protestas svarstomas pateikus protesto reikalavimus atitinkamčius dokumentus per valandą po paskutinės jachtos finišo. 15. Specialioji nuostata: siekiant populiarinti buriavimo sportą ir buriavimą , kaip gyvenimo būdą, organizatoriai pasilieka teisę, į kiekvieną regatoje dalyvaujančią įgulą įjungti regatos organizatorių pasiūlytą narį (rėmėjas, spaudos atstovas ar šiaip labai norintis buriuot). Jachta nevykdanti šios nuostatos gauna 15 min.baudos. Tvirtinu:organizatoriusDarius Gerasimavičius-Bitlas 2012-09-24 Vilnius        

 

 

 

 

© Lietuvos Buriuotojų Sąjunga


KOMENTARAI
KOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E