Pranešimas apie Klubo 2019 metų Visuotinį susirinkimą ir pavasarinę talką

2019-03-19


Visus kviečiame į pavasarinę talką 2019 m. balandžio mėn. 13d. Po talkos įvyks visuotinis susirinkimas (susirinmimo informaciją rasite vidiniame puslapyje)


KOMENTARAI
Algimantas 2019-03-19 23:21
Gerbiamieji.
ryšium su numatomais paslaugų / automobilių ,priekabų parkavimo ,slipo, svečių
jachtų trumpalaikio stovėjimo prieplaukoje / ir gal būt kitų mokestinių įkainių pakeitimais,
siūloma įtraukti į Visuotinio susirinkimo dienotvarkę punktą:
"" 2019 metams mokesčių už paslaugas įkainių siūlymas, svarstymai ir tvirtinimas ""
Norėčiau priminti Susirinkimo organizatoriams pasiruošti reikiamas formas -dokumentus
slaptam balsavimui, nes pagal mūsų Įstatus , personalijų klausimai priimami slaptu balsavimu.
Siūloma
prisiminus anksčiau vestą tvarką , paruošti registracijos lapą ir registruoti talkos dalyvius.
Tuo gal sudrausminsime kai kuriuos "talkininkus" kurie pasirodo talkos dieną 13 ar 14 val.
Pagarbiai

KOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E