RUDENINĖ TALKA NUKELIAMA !!!

2017-10-26


2017-11-04-05 planuota pasiruošimo žiemai talka nukeliama neribotam laikotarpiui, iki kol nuslūgs patvinusi Minija.

 

 

Numatomi darbai:

- medinių takų ir dangų nurinkimas ir sandėliavimas 

- tiltelių nurinkimas ir sandėliavimas

- teritorijos tvarkymas

Nesant finansinių galimybių užsakyti gerą orą talkos metu, patariama pasiruošti darbui bet kokiomis gamtinėmis sąlygomis. Dalis laiko imlaus darbo - plaukiojančių pontonų nurinkimas -  jau padaryta grupės entuziastų, tad darbų apimtis mažesnė nei paprastai būdavo. 

Laivų, kurie dar yra vandenyje, savininkai turėtų pasiūpinti jų iškėlimu iki talkos, nes talkos metu laivai nebus keliami.

Po talkos (11-04) vakare bus sueiga 2017 metų sezono aptarimui ir diskusija 2018 metų sezono planams aptarti. Kadangi šiais metai jau vyko du visuotiniai susirinkimai ir nėra skubiai sprestinų klausimų , oficialaus susirinkimo nebus. Aptarimui bus pateiktas paskutinis su notarais suderintas naujų klubo įstatų variantas, kuris, matyt, bus siūlomas pavasariniam visuotiniam klubo susirinkimui priimti. 


KOMENTARAI
Skirmantas 2017-11-01 18:40
Ar tikrai bus talka juk vanduo semia krantines kooks pusmetris ?
Algimantas 2017-11-02 10:22
Būtų gerai gauti galutinį pranešimą dėl talkos vykdymo, kad nebūtų tuščių važinėjimų.
Kelionės, ypač vilniečiams , tolimos ir nepigios.
Pagarbiai
Algimantas 2017-11-03 10:36
Gerbiamieji,
Buvo pranešta, kad po talkos Susirinkimo nebus, tik sueiga.
Bet pagal visuotinai nustatytą tvarką Klubo pajamų ir išlaidų sąmata ateinantiems
t.y. 2018 metams turi būti apsvarstyta ir patvirtinta jau iki šių metų pabaigos , nes sekantį
kartą rinksimės maždaug balandžio mėn. Dar yra laiko valdybai , apytikriai žinant
kasmetinių surenkamų pajamų ir išlaidų komunalinės paslaugoms padengti pinigų sumas,
sudaryti 2018 metų Sąmatos projektą ir pateikti jį svarstyti Susirinkimui.
Juk talka anksčiau ar vėliau turės būti ir klubiečiai susirinks.
Pagarbiai. .
KOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E