Trečioji Nemuno deltos burinių laivų regata "Marių burės'09"

2009-09-08


LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA
Kintų Buriavimo mėgėjų Klubas MARIŲ BURĖS
Trečiosios Nemuno deltos Burinių laivų regatos
MARIŲ BURĖS
NUOSTATAI


1. Tikslas ir uždaviniai:

1.1 Ugdyti ir populiarinti kreiserinį buriavimą Lietuvoje, Nemuno deltoje ir Šilutės rajone
1.2 Išaiškinti pajėgiausius buriuotojus.
1.3 Tobulinti buriuotojų sportinį ir navigacinį meistriškumą.
1.4 Stiprinti Klubo buriuotojų ryšius.

2. Dokumentai, kuriais vadovaujamasi vykdant regatą:

2.1 Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės 2009-2012 (ISAF Racing Rules of Sailing).
2.2 Lietuvos kreiserinių jachtų varžybų taisyklės - 2006 ir jų pakeitimai.
2.3 J.Stabinio parengta „Jolių išlyginamoji formulė", Vilnius, 1957m.
2.4 Nuostatai, regatos instrukcija ir kontrolinio jachtų matavimo instrukcija, DH 2009
2.5 Tarptautinės buriavimo federacijos ISAF matavimo taisyklės 2009-2012 (Equipment Rules of Sailing).

3. Regatos vieta ir laikas:

Regata vykdoma Kuršių mariose ir Nemuno deltoje 2009 metų rugsėjo 18-20 dienomis Minijos Jachtų prieplaukoje-Nidoje.

4. Vadovavimas regatai:

4.1. Regatą organizuoja ir vykdo Klubas „Marių burės". Regatai teisėjauja regatos lenktynių komitetas. Vyr. teisėjas V. Mudėnas, vyr.sekretorė M. Mudėnienė.
4.2. Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu (jachtos dalyvauja savo rizika - RRS 4 taisyklė). Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.


5. Reikalavimai regatos dalyviams:


5.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų kreiserinių jachtų ekipažai bei užsienio jachtos.
5.2. Ekipažo narių skaičių riboja vietų skaičius jachtoje. Minimalus ekipažas - du žmonės.
5.3. Jachtos vadas privalo turėti laivui atitinkančią vairininko kvalifikaciją.
5.4. Regatos metu galima keisti jachtos vadą ir įgulą.
5.5. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš regatos, o jos rezultatas anuliuojamas. Sprendimo teisę turi regatos lenktynių komitetas.
5.6. Įguloje privalo būti numatyta viena laisva vieta Klubo pakviestam dalyviui.


6. Kiekviena jachta privalo turėti:

6.1. Galiojantį laivo bilietą ir techninės apžiūros įdėklą.
6.2. Privalomo inventoriaus ir įrangos komplektą IV-os kategorijos plaukiojimui.
6.3 Veikiančią jūrinių kanalų VHF radijo stotį ,gali būti portatyvinė, ir mobilų telefoną.


7. Regatos programa:


Rugsėjo 18 diena.

10.00-24.00val.
Dalyvaujančių regatoje jachtų įgulų atvykimas ir mandatinė komisija. Jachtos, atvykstančios iš Nidos arba Klaipėdos gali atvykti į I-o etapo startą, iš anksto apie tai pranešusios regatos organizatoriams ir Vyr teisėjui.

Rugsėjo 19 diena

8.30 val.Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.
Jachtų įgulų rikiuotė Minijos jachtų uoste. Regatos vėliavos pakėlimas.

10.30 val.  I-ojo etapo startas:
Ventės rago boja „Pilypas"( Nr. 35 ) - Nida

14.30 val. I-ojo etapo nugalėtojų ir prizininkų pagerbimas - Nidos uostas.

15.00 val. II-ojo etapo startas:
Nida - Ventės rago boja „Pilypas"( Nr. 35)

21.00 val. II-ojo etapo nugalėtojų ir prizininkų pagerbimas - Minijos jachtų prieplauka.
Regatos dalyvių vakarėlis.


Rugsėjo 20 diena

10.00 val. III-ojo etapo startas:
Nemuno delta ir (arba) Kuršių marios

15.00 val. III-ojo etapo ir regatos nugalėtojų pagerbimas ir regatos uždarymas.

7.1. Regatos generalinio kurso ilgis apie 20 jm (jūrmylių). Ši regata priskiriama IV kategorijai ir privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukiojimo reikalavimų.
7.2 Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas bei aptarnaujančių laivų skaičių ir būklę, regatos lenktynių komitetui maršrutą leidžiama keisti arba sutrumpinti.


8. Regatos įskaita. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas:


8.1. Regatoje dalyvaujančios jachtos skirstomos į dvi pagrindines grupes: jachtos dalyvaujančios Klubinių Regatų Taurėje sudaro pirmą grupę, kurioje jachtos užimta vieta etape priklauso nuo distancijoje sugaišto laiko ir jachtos balo pagal DH 2009 handikapą. Antrą grupę sudaro jachtos, dalyvaujančios klubinių jachtų įskaitoje, jų etape užimta vieta priklauso nuo distancijoje sugaišto laiko ir išlyginamojo laiko (pagal J. Stabinio išlyginamąją formulę - 1 ir 2 etapas;išlyginamasis laiko koeficientas - 3 etapas) , sumos. Pirmąja paskelbiama jachta turinti mažiausią sumą.
8.2. Jei kelios jachtos trijų etapų sumoje surenka vienodai taškų, pirmenybė suteikiama jachtai, pasiekusiai geresnį rezultatą ilgiausiame įvykusiame etape. Jeigu šis rodiklis vienodas, skaičiuojama visų etapų faktinio laiko suma.
8.3. Jachtos, regatos nugalėtojos abiejose grupėse apdovanojamos regatos prizais ir diplomais, o įgulų nariai - diplomais. Jachtos, užėmusios II-ąsias ir III-ąsias vietas - atitinkamais diplomais. Jachtos etapų nugalėtojos apdovanojamos diplomais ir prizais. Atskirais prizais apdovanojama absoliučiai greičiausia jachta ir greičiausios jachtos pagal perskaičiuotą laiką atskirose grutėse.
8.4. Atskiros jachtos arba organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki regatos atidarymo.


9. Regatos aprūpinimas:


9.1. Visas regatos organizavimo ir vykdymo išlaidas padengia Klubas „Marių burės". Regatos vakarėlio išlaidoms dengti gali būti paskelbta rinkliava.
9.2. Klubas apmoka atvežamų jachtų- regatos dalyvių nuleidimą ir stovėjimą savaitę prieš (nuo 09.14)ir po regatos (iki 09.25). Apie norą anksčiau atplaukti ir vėliau išplaukti būtina pranešti iki 09.12.

10. Paraiškos:

10.1. Visi norintys dalyvauti regatoje pateikia išankstinę jachtos paraišką internetu adresu aras@minija.com iki 09.15 dienos ir vardinę paraišką iki 09.18 dienos 24 valandos vakaro Minijos Jachtų prieplaukoje . Paraiškos blanką galima rasti www.minija.com . Jachtoms, dalyvaujančioms klubinių jachtų grupėje, paraiškoje būtina nurodyti Laivo biliete nurodytą laivo ilgį (Loa) ir skaičiuojamą burių plotą. Jachtoms, dalyvaujančioms Klubinių Reatų Taurės įskaitoje, DH 2009 handikapą. Visus klausimus galite užduoti A. Speičiui tel.: 861535182, raštu ar žodžiu.

 

Regatos organizacinis komitetas

 

 


KOMENTARAI
gintaras 2009-09-10 13:16
Regata
Gintas 2009-09-11 14:19
Ka tu sakai
Eilinis 2009-09-11 16:30
Š. m. rugsėjo 19 d. 08:30 val pasitarime reikėtų leisti dalyvauti ir regatos teisėjų Komiteto nariams.
O, gal ir nebūtinai ? Juk ponai Mudėnai ir taip viską žino.
Algis 2009-09-18 09:59
Pasitraimo metu siulyciau regatos dakyviams priminti desinio - kairiojo halsu taisykle. Praejusios
pernai regatos metu kai kurios jachtos ignoravo sia taisykle, nezinau, ar del nezinojimo ar ......?
KOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E