Minijos prieplauka

 

 

 

Minijos prieplaukos registravimo pažymėjimas 

Kintų buriavimo mėgėjų klubas “Marių burės”

„Minijos jachtų ir pramoginių laivų“ prieplauka. Vidaus vandenų prieplaukos registracijos pažymėjimas Nr.0029/ 2009-07-29. Minijos kaimas, Kintų seniūnija, Šilutės rajonas. Tel. +370 655 37766 .

TAISYKLĖS

1.     Prieplaukos paskirtis

Prieplauka skirta burinių jachtų ir mažųjų pramoginių laivų ilgalaikiam ir trumpalaikiam stovėjimui. Prieplauka neskirta keleivinių, krovininių bei žvejybinių laivų stovėjimui.

Prieplaukoje yra numatyta galimybė nuleisti bei iškelti laivą slipo ar kėlimo krano pagalba.

Prieplaukoje yra naftuotų triuminių vandenų surinkimo rezervuaras, kompaktinių tualetų turinio ištuštinimo , laivo geriamo vandens talpų papildymo, elektros energijos tiekimo akumuliatorinių baterijų įkrovimui galimybė. Klube veikia viešas WC. Esant pakankamai vietos Klubo MARIŲ  BURĖS teritorijoje, trumpam galima palikti automobilį ar laivo treilerį. Tai sprendžia klubo budintis arba klubo vadovas. Už prieplaukoje ir klube teikiamas mokamas paslaugas galima atsiskaiyiti su budinčiu grynais pinigais arba bankiniu pavedimu. Įkainius ir rekvizitus galima sužinoti pas budintį.

 

2.     Laivų stovėjimas prieplaukoje.

Ilgalaikio laivų stovėjimo klausimus sprendžia Klubo valdyba pagal gautas paraiškas. Dėl trumpalaikio (iki vienos paros) stovėjimo sprendimą priima klubo budintis arba klubo vadovas.

Tai priklauso nuo tuo metu esmų laisvų vietų ir pastoviai prieplaukoje laikomų laivų išplaukimo trukmės.

Prieplaukoje stovintis laivas turi būti prišvartuotas naudojant bent keturis švartovus : du priekyje, vienas gale ir vienas špringas. Laivo bortai turi būti apsaugoti, kaip minimum, dviem krancais iš tiltelio pusės ir vienu iš kito borto.

Įgulai paliekant laivą ilgesniam nei vienos valandos laikui, būtina perspėti budintį. Draudžiama be priežiūros palikti įjungtą išorinį elektros maitinimą akumuliatorinių baterijų įkrovimui ar kitiems prietaisams. Tokiu atveju budintis turi teisę atjungti elektros tiekimo kabelį nuo paskirstymo dėžutės jungties.

 

3.      Laivų nuleidimas ir iškėlimas.

Prieplaukoje yra galimybė nuleisti ar iškelti laivą slipo arba kėlimo krano pagalba. Laivo nuleidimą ar iškėlimą krano pagalba būtina suderinti su budinčiu ar klubo vadovu ne vėliau kaip prieš savaitę telefonu +370 655 37766 . Skubus, neatidėliotinas iškėlimas galimas tik tada, jei klube yra kraninikas, arba jis gali greitai atvykti, ir, jei, kranas, ar privažiavimas prie jo,  nėra užimti kitais darbais ar irenginiais.

Laivą iškelti ar nuleisti norintys slipu privalo tai suderinti su klubo budinčiu ne vėliau nei prieš parą laiko, kad būtų galimybė atlaisvinti slipą ir privažiavimą prie jo. Iš anksto nesuderinus, nuleidimas galimas esant palankioms aplinkybėms. Nuleidimą-iškėlimą slipu laivo valdytojas atlieka savo jėgomis ir rizika.

Į teritoriją įvažiuojantis mažojo laivo valdytojas turi pateikti budinčiajam laivo nuosavybės dokumentus, laivo techninės apžiūros įdėklą ir, jei laivo su priekaba masė didesnė nei 750 kg., vairuotojo pažymėjimą su E kategorijos žyma. Laivas ir priekaba turi būti apdrausti civilinės atsakomybės draudimu.

Statybos, prieplaukos tvarkymo ar remonto bei masinių renginių (regatos ar pan.) metu naudojimasis slipu ar kėlimo kranu gali būti Klubo vadovo sprendinu draudžiamas. Apie tai informacija iš anksto talpinama Klubo tinklapyje www.minija.com/prieplauka , klubo skelbimų lentoje bei prie įvažiavimo į klubo teritoriją. Tuo atveju patartina naudotis Šilutės, Drėvernos ar Uostadvario uostų ir prieplaukų slipais.

 

4.     Prieplaukos ir Klubo lankytojų teisės ir pareigos.

Prieplauka ir Klubas įsteigti tenkinti visuomenės poreikius. Tvarką visuomeninias pagrindais prižiūri  Klubo nariai ir savanoriai neatlygintinai. Visos už paslaugas gautos lėšos skriamos išimtinai tik teritorijos ir infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros reikmėms. Lankytojai nemokamai gali naudotis geriamu vandeniu, WC ir poilsio irenginiais, suderinę tai su budinčiuoju. Prieplaukos teritorijoje privalu elgtis pagal visuotinai primtas viešojo elgesio normas, Lietuvos įstatymus bei klubo vidaus tvarkos taisykles. Ant plaukiojančių laivų švartavimo tiltelių leidžiama lipti tik įgulų nariams. Nesuderinus su budinčiuoju, prieplaukoje draudžiama žvejoti, maudytis , kurti ugnį žaizdrinėse, statyti palapines, automobilius, priekabas, namelius ant ratų. Jaunesni nei šešerių metų vaikai, be tėvų priežiūros krantine gali vaikščioti tik vilkėdami gelbėjimo liemenę. Susidarančias atliekas pageidautina rūšiuoti (stiklas ir plastikas) ir mesti į tam skirtus konteinerius prie klubo vartų. Kitas atliekas mesti į bendrą konteinerį.

 

5.     Prieplaukos budintis.

Klubo budintis kartu atlieka ir prieplaukos budinčio  pareigas. Jo teisės ir pareigos nurodytos Instrukcijoje , su kuria galima susipažinti Klubo tinklapyje arba klubo skelbimų lentoje.

 

6.     Pastabos ir pageidavimai.

Pastabas ir pageidavimus dėl prieplaukos, klubo ar budinčio darbo galima pareikšti raštu el. paštu info@minija.com , laišku adresu: Kintų buriavimo mėgėjų klubas “Marių burės”, Kintai, Šilutės raj., LT-99050, arba žodžiu budinčiam ar klubo vadovui. Į naudingas pastabas arba pagrįstus priekaištus bus atsižvelgta, keičiant budėjimo Instrukciją, Klubo Statutą arba vidaus tvarkos taisykles.

 

 

 

 

       Klubo MARIŲ BURĖS vadovas                  Arūnas Speičys

 

 

 

Budėjimas buriavimo klube „Marių burės"

Budėjimas Klube yra savanoriška, neatlygintina, visuomenei naudinga veikla, numatyta Klubo Statute. Budintis, savo budėjimo laikotarpiu, yra atsakingas už klubą, budėjimo metu privalo pildyti budėjimo žurnalą. Klubo budintis prižiūri tvarką klubo teritorijoje, krantinėje ir prie kranto esančias jachtas, Klubo teritorijoje esančias transporto priemones ir lankytojus; budėjimo metu vilki klubo budinčiojo liemenę. Budintis renka mokesčius už klubo teikiamas mokamas paslaugas pagal kainininką, prižiūri tvarką klubo namelyje, tvarko WC, virtuvę, šienauja klubo teritoriją, nurodo kaip švartuoti atplaukiančias jachtas, kaip parkuoti automobilius, prižiūri vartus, neleidžia vaikams ir pašaliniams vaikščioti ant plaukiančių tiltelių. Budintis, pagal galimybę, privalo būti Klubo teritorijoje arba, trumpam išvykus, visada pasiekiamas klubo telefonu. Normali Klubo teritorijos vartų padėtis - užrakinta. Budėjimai vyksta pagal Klubo valdybos sudarytą savaitinį grafiką visam buriavimo sezonui. Jei vienas kitą keičiantys budintieji nesusitaria kitaip, pamainos keičiasi kiekvieno penktadienio 20 val. vakaro. Baigiantis budėjimą palieka tvarkingą Klubą ir visą reikalingą informaciją pradedančiam. Budėjimo perdavimas registruojamas budėjimo žurnale pasirašant.

 

Automobilių parkavimas

Klubo budintis nustato ir kontroliuoja automobilių išdėstymo tvarką

Automobiliai statomi laikantis šių pagrindinių principų:

- automobiliai statomi galimai kompaktiškiau, su minimaliais tarpais tarp jų;

- pirmiausia užpildomas pietvakarinis aikštelės plotas; ilgesniam laikui paliekamus automobilius pageidautina statyti kuo toliau nuo vartų ir vietos apsisukimui į slipą ir prie krano;

- užpildžius stovėjimo aikštelę, toliau automobiliai statomi ant pievos, vakarinėje pusėje;

- trūkstant vietos, trumpalaikiam stovėjimui galima palikti automobilius prie slipo ir pylimo link krano - tik paliekant raktelius budinčiam;

- neapmokestintas automobilių stovėjimas - klubo narių ir jų svečių automobiliams, bei vienam ne klubo nario, laivą laikančiojo visą vasarą klube, automobiliui;

- klubo talkų, laivų nuleidimo-iškėlimo metu automobilių parkavimas teritorijoje laikinai gali būti draudžiamas;

- katerius slipu nusileidžiančiųjų automobilius bei priekabas apmokestinamai palikti klubo teritorijoje galima tik esant pakankamai laisvos vietos;

- apie klube paliekamą automobilį privalu palikti valdytojo kontaktinę informaciją - laivo pavadinimą ir mob. telefono numerį;

 

Laivų švartavimas

Pastoviai klube laikomų laivų išdėstymą numato Klubo valdyba, kontroliuoja klubo budintis. Laivai išdėstomi laikantis šių pagrindinių principų:

-klubo narių laivams pagrindinai vietos skiriamos į pietus nuo slipo

-vietos numatomos prisilaikant tradicijos, laivų pločio, ilgio bei grimzlės;

-laivai privalo turėti tvarkingus ir patikimus švartovus, kaip minimum - du priekinius, vieną špringą ir vieną galinį; švartovas turi būti atskira virvė - draudžiama naudoti vieną virvę keliems tvirtinimo taškams; laivas privalo turėti bent du krancus tiltelio pusėje, ir bent vieną - prie kito borto;

-paprastai laivai turi būti statomi į jiems skirtas vietas; esant nestandartinėms situacijoms - dideliam svečių laivų skaičiui, regatų, švenčių, specifinių darbų klube metu, budintis arba darbų organizatorius turi neginčijamą teisę perstatyti bet kurį laivą į kitą vietą;

-pastoviai klube laikomas laivas, išplaukdamas ilgesniam kaip vienos paros laikui privalo informuoti budintį apie numatomą grįžimo laiką - jo vieta gali būti tuo metu pasiūlyta svečių laivui; grįžtant anksčiau privalu bent prieš kelias valandas informuoti budintį;

-svečių laivui budintis gali pasiūlyti stovėjimo vietą priklausomai nuo laivo dydžio ir stovėjimo trukmės;

-budintis privalo registruoti laivų judėjimą.


Švara ir tvarka Klubo teritorijoje

Kaip žinoma, Klubas yra visuomeninė organizacija, neturinti samdomų darbuotojų. Klubo budintis - tik Jūsų pagalbininkas, bet ne tarnas!

-kiekvienas klubo lankytojas ar laivo įgulos narys privalo palaikyti tvarką ir švarą Klube

-tvarkingai naudotis WC ar kitais komunaliniais patogumais;

-laive ar laisvalaikio metu susidarančias atliekas tvarkingai utilizuoti: naftuotus vandenis ar naftos produktus pilti į jų surinkimo rezervuarą prie vartų; šiukšles, kol nėra organizuotas jų rūšiavimas, mesti į konteinerį esantį prie vartų; kadangi Klubas už šiukšlių išvežimą moka priklausomai nuo tūrio o ne nuo svorio, prašom mažinti šiukšlių tūrį - suvynioti plastikinius butelius ir gėrimų pakuotes, šiukšles išmesti tik maišuose; nemesti į konteinerį stiklinės depozituojamos taros (alaus butelių), galvaninių elementų;

-portatyvinių tualetų ar fekalinių talpų turinį pilti į pirmą septiko šulinį už vartų.

-Klube toleruojamas saikingas alkoholinių gėrimų vartojimas. Kviečiame laikytis savikontrolės principų - tik nuo Jūsų priklauso stojimo į Motiejaus Valančiaus Draugiją data!

-pasinaudojus bet kuriuo klubo inventoriumi, jis tvarkingai turi būti padėtas į vietą arba atiduotas budinčiajam; inventoriui sugedus privalu apie tai įspėti budintį - tai leis laiku jį sutvarkyti; už inventoriaus naudojimą ir apsaugą atsakingas budintis.


Klubo valdyba

 

 

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E